Populația curentă a lumii
Biciclete produse în acest an
Pierderi de pădure în acest an (hectare)
Emisii de CO2 în acest an (tone)
Apa consumată în acest an (miliarde de litri)